TỦ LẠNH HITACHI R-WX74K dung tích 735 gồm 6 cánh mặt gương

84.500.000 78.250.000