Tủ cấp đông Mitsubishi MF-U14D có ngăn cấp đông mềm

16.700.000