Tủ đông cấp nội địa Sharp FJ-HS17X loại 1 cánh cao cấp

16.000.000 14.350.000