Tủ đông Sharp FJ-HS9X loại 86L 1 cánh cao cấp

13.000.000 10.250.000