Sen tắm TOTO TBV03405J tự động khống chế nhiệt độ

5.800.000