Quạt cây Hitachi HEF- AL300D nội đia Nhật Bản có điều khiển từ xa.

3.000.000