Máy lọc không khí Hitachi EP-NVG70 với khả năng cảm biến bụi 2.5PM

9.050.000