Máy lọc không khí nội địa sharp KI-GS70-W (ionplasma và ngăn bù ẩm lớn)

6.950.000