Bộ lọc nước siêu cao cấp Mitsubishi Cleansui UZC2000E

3.250.000