Bếp ga nhật Paloma đời 2013 mặt men full chức năng mới về

2.900.000