Vòi rửa bát Toto TKF51PN có điều chỉnh nước tại đầu vòi

4.850.000