FU-H50 là máy lọc không khí Sharp kiêm bù ẩm

4.450.000